top of page

                                                                        

Contributie en Tarieven

                                                                                                                                                                     

Entreegeld (eenmalig): 25,-

 

Contributie per jaar:  65,-          

Wedstrijdgeld via wedstrijd gevende vereniging.

 

De jaarlijkse contributie voor de leden wordt in november voor het jaar daaropvolgend met een automatisch incasso geïnd. 
Direct na ingang van lidmaatschap word de contributie en entreegeld 
per automatische incasso geïnd.

 

Verhogingen onder voorbehoud.

Voor aanmelden lidmaatschap, download onderstaand inschrijfformulier en formulier sociale media. Lever deze formulieren ingevuld en ondertekend in bij de penningmeester. 

Inschrijfformulier

Formulier sociale media

bottom of page