top of page

Clubactiviteiten

 

Binnen onze vereniging orgniseren we diverse clubactiviteiten zoals:

 

 • Nieuwjaarsborrel

 • Meerijden met de Koningsoptocht in Stiphout.

 • Open Clubkampioenschappen

 • Intocht Sinterklaas in Stiphout

 • Deelname aan de Stippent Wiekent Quiz

 • Clinics

 • Winterwedstrijdcompetitie

 • Algemene ledenvergadering (voorjaar en najaar)

 • KNHS wedstrijd organisatie of het helpen op een kringwedstrijd

  Daarnaast organiseren de verschillende commissies diverse activiteiten voor onze leden.

Daarnaast kunt u hieronder ons komende winterprogramma bekijken. 

winterpogramma 2022/2023

bottom of page